Inschrijfformulier


Inschrijving
Als u geïnteresseerd bent voor een appartement, dan kunt u zich hiervoor laten inschrijven.  
Klik hier op bijgaand inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden.
Graag invullen en opsturen naar:
         Seniorenhuisvesting 'Zuid-Veluwe'
         Hof van Sint Pieter 27
         6721 TN Bennekom
Tevens dient u  € 25,-- inschrijfkosten over te maken op ons  IBAN rekeningnummer NL42ABNA0446532320 waardoor u op de wachtlijst wordt geplaatst.
Voor een persoonlijke kennismaking kunt u op maandagmorgen telefonisch met mevrouw L.Kik, Coordinator Bewonerszaken, een afspraak maken, telefoonnummer 0318 - 43 11 34.

Het inschrijfformulier kunt als PDF-formulier hier downloaden

   Heeft u geen Adobe reader, dan kunt u deze hier downloaden.
datum gewijzigd: 2019-05-15 21:22:54