Ontdek de mogelijkheden


In de drie huizen De Timanshof en De Aleidahof in Bennekom en De Roosebrink in Wageningen heerst een tolerante sfeer, iedereen is er welkom. De appartementen zijn bedoeld voor senioren die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen, maar wel in een enigszins beschutte omgeving.
 
De Timanshof
Dit seniorencomplex is in 1974 gereed gekomen. Het gebouw bevat 103 identieke twee-kamerappartementen verdeeld over vier verdiepingen.
 
De Aleidahof
Dit seniorencomplex is in 2000 gereed gekomen en is daarmee het jongste gebouw van de Stichting.
Het bestaat uit een kelder en vier verdiepingen met 8 twee-kamerappartementen, 40 drie-kamerappartementen en 2 vier-kamerappartementen.
 
De Roosebrink
Het gebouw is in 1990 gereed gekomen; het heeft vijf verdiepingen met in totaal 88 appartementen, waarvan 67 twee-kamerwoningen zijn en 21 drie-kamerwoningen.
 
Deze woonvormen zijn bedoeld voor senioren die er de voorkeur aangeven hun zelfstandigheid zolang mogelijk te behouden en toch beschermd willen wonen. Bij inschrijving wordt in principe een minimum leeftijd van 50 jaar aangehouden.
Bij inhuizing kan een medische verklaring worden gevraagd, waaruit blijkt dat de gezondheidstoestand van de aanvrager dusdanig is, dat zij/hij zelfstandig kan wonen.

Inschrijving
Als u geïnteresseerd bent voor toewijzing van een appartement, dan kunt u zich hiervoor laten inschrijven.  
Klik hier op bijgaand inschrijfformulier. Dit formulier kunt u downloaden.
Graag invullen en opsturen naar:
         Seniorenhuisvesting 'Zuid-Veluwe'
         Hof van Sint Pieter 27
         6721 TN Bennekom
Tevens dient u  € 25,-- inschrijfkosten over te maken op ons  IBAN rekeningnummer NL42ABNA0446532320 waardoor u op de wachtlijst wordt geplaatst.
Voor een persoonlijke kennismaking kunt u op maandagmorgen of dinsdagmorgen telefonisch een afspraak maken met mevrouw L.Kik of mevrouw P. van Giersbergen, telefoonnummer 0318 - 43 11 34.
     
 Wilt u meer informatie of een brochure? Stuur dan een bericht naar info@vrssh-zuidveluwe.nl met daarin uw naam en adres.

datum gewijzigd: 2019-05-15 21:21:32